De eerste locatie is de locatie van de voormalige peuterspeelzaal “Kruimeltje” aan de Planetenstraat. Hier zijn we gestart in augustus 2015 met kinderopvang van 0 tot 4 jaar en de opvang van basisschoolkinderen voor de Buitenschoolse opvang. De BSO wordt hier samengevoegd met de kinderopvang tot maximaal 16 kinderen op deze groep.

De tweede locatie is de locatie van de voormalige Rabobank aan de Planetenstraat. Hier zijn we gestart in augustus 2019 met peuteropvang van 2 tot 4 jaar en de opvang van basisschoolkinderen voor de Buitenschoolse opvang. De BSO wordt hier samengevoegd met de kinderopvang tot maximaal 16 kinderen op deze groep.

Bovenstaande locaties zijn dagelijks geopend van 7.00 – 19.00 uur

De locatie aan de Marsstraat is te betreden via het schoolplein van OBS de Klimop. Als men binnen komt dan komt men eerst in de gang waar kapstokjes hangen voor de jassen. Hierna kom je in de groepsruimte waar 16 kinderen van  1 1/2  tot 4 jaar mogen worden opgevangen. Er is een verschoonruimte en wc aanwezig.

Bovenstaande locatie is geopend op maandag / dinsdag / donderdag van 12.00- 19.00 en zo nodig alle werkdagen Voorschools van 7.00 – 8.30 uur en Naschools van 15.00 – 19.00 . In de vakantietijd is de BOS dagelijks geopend van 7.00- 19.00 uur

De buitenruimtes van de Planetenstraat zijn aan de achterkant verbonden Het plein is middels een kind veilig hekwerk afgesloten. De BSO kinderen kunnen eventueel ook gebruik maken van een tegenovergelegen speeltuin. Hier zijn voor de wat oudere BSO kinderen meer speel mogelijkheden.

Bij de Marstraat gebruiken we het voormalige schoolplein van de basisschool. Op het speelplein is een grote zandbak en voldoende ruimte om lekker te bewegen. Het speelplein is in één keer te overzien. Het heeft geen hoeken. De bosschage en muren rondom het speelplein zorgt voor een afgeschermd geheel.

Er is diverse extra spelmaterialen voorhanden, waaronder rijdend materiaal; fietsen steppen en kruiwagen. Ook is voldoende materiaal voor in de zandbak; auto’s vormpjes en scheppen emmers ed. Het plein is tijdens het spelen afgesloten . Als de kinderen buiten spelen is er altijd voldoende toezicht door de PM.

Voor alle locaties geldt een gelijkende inrichting met een uitzondering voor ’t Kruimeltje. Hier is de inrichting ook gericht op de allerjongsten middels een slaapkamer en boxen.

Via entree komen we in de centrale gang. In deze entree zijn kapstokjes voor de kinderen. Hier kunnen alle kinderen hun jassen ophangen en de tassen opbergen in een vakkenkast. De entree is ruim er is voldoende ruimte om eventueel een wandelwagen of buggy te plaatsen.

Bij binnenkomst hangt er in de hal een ‘Wist u Dat’ bord waarop informatie wordt geschreven over het kinderdagverblijf / de Peuteropvang, voor de ouders. Ook de namen en foto’s van de Pedagogisch Medewerkers hangen hier bij.

Er zijn verschillende hoeken, waar de kinderen kunnen spelen. Elke hoek biedt weer een andere uitdaging en is gericht op een ander ontwikkelingsgebied.  Een bouwhoek, een huishoek, een knutselhoek, een spel en bewegingshoek, een verkleedhoek, een activiteitenhoek. Voor de allerkleinste is er een hoge box en een speel- kruipruimte.(alleen ’t Kruimeltje) Elke groep heeft ook de beschikking over een eigen keuken.

KDV/BSO de Dassenburcht De Krim “‘t Kruimeltje”
Planetenstraat 6
7782RN De Krim
telefoon; 06-24178311
LRK nummer KDV ; 189237065
LRK nummer BSO ; 189900192

KDV/BSO de Dassenburcht De Krim
Planetenstraat 5A
7782RN De Krim
telefoon; 06-48274909
LRK nummer KDV ; 655472289
LRK nummer BSO ; 235474630

Voor GGD rapporten zie tabblad “informatie”