Gelegen in de wijk Baalderveld, naast OBS het Spectrum ligt ons vierde kinderdagverblijf. Ook hier bieden wij hetzelfde concept als op onze andere locaties.

Deze locatie heeft twee stamgroepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 2 tot 4 jaar en een BSO groep vanaf 4 jaar. Via het schoolplein kom je bij de eigen ingang van de Dassenburcht. Tevens is er ook een eigen ingang voor de peuteropvang.

Via het voorportaal, met twee toiletten kom je in de lange gang. De  stamgroep biedt plaats aan 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het is een grote open ruimte met veel daglicht. De groepsruimte heeft een keukenblok en verzorgingsunit en grenst aan twee grote slaapkamers.In de twee slaapkamers zijn 6 dubbele bedden voor de baby's en de dreumessen. Ook is hier een evacuatiebedje en zijn er rustbedden voor de peuters, die nog een kort rustmoment nodig zijn. Op deze groep worden voornamelijk onze jongsten kinderen opgevangen.Tevens starten we hier de dag op en sluiten we de dag samen met alle kinderen.

Peuteropvang Hardenberg;
De tweede stamgroep heeft plek voor 16 kinderen . Hier kunnen de kinderen vanaf 2 jaar naar toe. Ze krijgen hier tijdens de opvanguren een ontwikkelingsgericht programma aangeboden middels Uk en PUK. Dit is vergelijkbaar met de peuterspeelzaal, welke overgegaan zijn in de kinderopvang per 1 augustus 2013. Doordat we in de nabij gelegen basisschool (de Bloemenhof) ook peuteropvang(peuterspeelzaal) bieden zijn er in Baalderveld dus 2 peutergroepen mogelijk. 

Ontwikkelingsgerichte peuteropvang met UK en PUK
Deze peuteropvang biedt een optimale voorbereiding op de basisschool. Spelenderwijs leren de kinderen alvast basisvaardigheden. In de groep zitten maximaal 16 kinderen met twee gediplomeerde leidsters. Elke leidster werkt met maximaal 8 kinderen op de dag. Zo blijft het voor de kinderen en leidsters overzichtelijk en duidelijk. Er zijn groepsgerichte activiteiten, maar ook activiteiten die kinderen alleen doen. Ook maken we gebruik van het achter liggende kleuterplein met schommels en glijbaan en een grote zandbak.

De BSO kan in Baalderveld op 2 verschillende locaties opgevangen worden. Kinderen en ouders worden bij aanvang op de hoogte gebracht van welke locatie er plek is voor hun kind. Op minder drukke dagen vangen we de kinderen op in een ingericht (speel)lokaal in de school. Op maandag en dinsdag bieden wij de mogelijkheid aan de kinderen om naar de sport-BSO mee te gaan in de nabij gelegen sporthal. De pedagogisch medewerkster sport biedt elke week een mooi sport programma aan voor de jongste en de oudsten. Een vaste groep kinderen kiest hier dan ook wekelijks voor, maar ook kun je op de locatie blijven om hier te lezen, bouwen of knutselen
Op de naast gelegen plein is voldoende speelruimte voor alle kinderen. Het plein in omheind en gedurende de speelmomenten afgesloten. Er is een grote zandbak, een schommel en een klimrek. We hebben voor onze voetballers een grote grasmat waar menig doelpunt op gescoord mag worden.

Locatie Hardenberg
Herderstasje 56
7772 LD Hardenberg
LRK nummer KDV ; 847483277
LRK nummer BSO ; 154472293
telefoon; 06-24 17 82 79

Voor GGD rapporten zie tabblad "contact"