Uurtje, factuurtje

Kinderopvang op maat. Uurtje, factuur. 

Dit betekent dat als jouw kind om 8.00 uur wordt gebracht en om 13.00 uur wordt gehaald er 5 opvanguren worden berekent. Ideaal voor mensen werkzaam in vaste-, ploegen- en/of wisseldiensten.  We bieden kindgerichte opvang waarbij een jong kind zich tijdens de opvang veilig en vetrouwd voelt en voldoende tijd doorbrengt binnen de opvanggroep om zich te hechten.

 • Geen knellende contracten 
 • Geen verplicht inschrijfgeld/bemiddelingskosten
 • Geen geen verplichte maandelijkse administratie kosten 
 • Kindgerichte opvang i.p.v. vraaggerichte opvang

Wij werken niet met wissel/ruildagen. Immers boekt u zelf de dagen en tijden in voor de benodigde opvang van uw kind(eren).

U kunt als ouders alles regelen middels het online reserveringssysteem; NIO ouderscherm.

 

Tarieven 2023

Opvangsoort  Leeftijd Onze uurprijs 2023 Max. vergoeding KOT* 2023
Flexibele kinderopvang 0 tot 4 jaar € 9.12 € 9.12
Flexibele peuterplein of peuteropvang 2 tot 4 jaar € 9.12 € 9.12
Flexibele Buitenschoolse opvang (BSO) 4 tot einde basisschool € 7,85 € 7,85
Flexibele Sport BSO 4 tot einde basisschool € 7,85 € 7,85
Flexibele Vakantieopvang (VO) 4 tot einde basisschool € 7,85 € 7,85
Administratiekosten Geen

*KOT= kinderopvangtoeslag

Meer informatie van de belastingdienst vindt u bij: www.toeslagen.nl

Uw nettokosten zijn afhankelijk van een aantal factoren;

 • Het aantal uren (kwartieren) dat u afneemt
 • Uw (gezamenlijk) inkomen (op te geven bij de belastingdienst)
 • De werkelijke tergugave van uw kinderopvangtoeslag van de belastingdienst n.a.v. uw (beide) inkomen.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wat zijn deze voorwaarden?

 • U hebt één of meer kind(eren) en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijgt u die niet? Dan moet u uw kind(eren) in een belangrijke mate onderhouden.
 • Uw kind moet op uw woonadres ingeschreven staan.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerd kindercentrum .
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook.
 • U werkt, studeert of volgt een traject om de kans op werk te vergroten of een inburgeringscursus.

Wij staan geregistreerd bij de Landelijke Register Kinderopvang (LRK) en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor bent u verzekerd van kinderopvang teruggave. (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl )

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig