Speel leer en groei

 bij Kinderdagverblijf

de “Dassenburcht”

Voor wie?

Van 0 tot 13

Kinderopvang op maat van 0 tot 13 jaar voor werkende ouders.

Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar (ook voor niet-werkende ouders of één verdienende ouder)

Wanneer?

5 dagen per week

Vijf dagen per week open van:
6.45 uur tot 19.00 uur

Peuteropvang op alle locaties van:
8.30uur -12.30uur

Wat kost het?

Wat kinderopvang kost, hangt af van je persoonlijke situatie. Met onze rekentool krijg je makkelijk en snel inzichtelijk wat je (netto) kosten zijn voor kinderopvang.

Zie tabblad “rekentool”  

Baby’s krijgen sensitieve responsieve zorg….

Baby’s leren door te kijken, ontdekken en spelen en ze volgen hierin hun eigen interesse. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden wanneer we hen een klein beetje uitdaagt zonder dat ze te gefrustreerd worden wanneer het niet lukt. Vasthouden, wiegen, knuffelen, koesteren, troosten, zingen en praten met de baby zorgt ervoor dat de baby weet dat het geliefd is.

Een pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat baby’s zich vertrouwd en veilig voelen wanneer er wordt gereageerd op huilen en andere manieren van communicatie. Vertrouwdheid zit ook in voorspelbaarheid van de dag, de reacties van pedagogisch medewerkers en rituelen die verandering inluiden. Het is de liefde en vertrouwdheid die ervoor zorgen dat een baby weet dat hij altijd kan terugvallen op de zorg van zijn vertrouwde pedagogisch medewerker. Hierdoor bouwt zo klein als de baby is, zelfvertrouwen op.

Zo wordt de Dassenburcht een veilige en vertrouwde plek voor de baby en de ouder.

Een helder concept

Kinderdagverblijf de “Dassenburcht” werkt met een helder betaalbaar kindgericht concept voor alle ouders .
Dit concept betekent voor ouders de mogelijkheid om extra reserveringen te plaatsen maar ook te annuleren indien nodig. Ouders blijven hierdoor ook flexibel in het afnemen van opvangdagen/tijden. Wel geldt er een afname- en reserveringsverplichting voor zowel KDV als BSO.

KDV/BSO De “Dassenburcht” biedt ook de ouder “speelruimte” in uren, dagen en locatie.

Deze speelruimte voor ouders is het aanvragen van kindgerichte opvang en geen vraaggerichte opvang.

Geen extra kosten
Wij berekenen geen inschrijfkosten of administratieve kosten voor facturering. Elke ouder krijgt een login voor NIO, een gratis, simpel en toegankelijk online reserveringssysteem.

Aandacht voor eigen ontwikkeling

Het leven is voor een jong kind een prachtige ontdekkingstocht. Samen ontdekken wij met het kind de wereld om hun heen.Jonge kinderen leren het meest tijdens spel- en ontdeksituaties die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.Wij geven jonge kinderen hierbij de ruimte om zelfstandig oplossingen te vinden, prijsen hierbij hun inspanning en inzet, niet het resultaat.

Met kleine stappen volgen wij de ontwikkeling van het kind . We bieden passend bij de leeftijd van het kind  ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. 

U zoekt wellicht; een plek waar uw kind zich thuis voelt en zich kan ontplooien. Een plek met een warme, knusse en gezellige sfeer die een beetje lijkt op die van thuis. Een plek met veel kinderen, zodat het net lijkt op een groot gezin. Een plek met aandacht voor de eigen ontwikkeling. Een plek met goed opgeleidde en gemotiveerde pedagogisch professionals. Een plek die voldoet aan de kwaliteitseisen die stroken met de richtlijnen van de overheid. 

Baby’s krijgen sensitieve responsieve zorg….

Baby’s leren door te kijken, ontdekken en spelen en ze volgen hierin hun eigen interesse. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden wanneer we hen een klein beetje uitdaagt zonder dat ze te gefrustreerd worden wanneer het niet lukt. Vasthouden, wiegen, knuffelen, koesteren, troosten, zingen en praten met de baby zorgt ervoor dat de baby weet dat het geliefd is.

Een pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat baby’s zich vertrouwd en veilig voelen wanneer er wordt gereageerd op huilen en andere manieren van communicatie. Vertrouwdheid zit ook in voorspelbaarheid van de dag, de reacties van pedagogisch medewerkers en rituelen die verandering inluiden. Het is de liefde en vertrouwdheid die ervoor zorgen dat een baby weet dat hij altijd kan terugvallen op de zorg van zijn vertrouwde pedagogisch medewerker. Hierdoor bouwt zo klein als de baby is, zelfvertrouwen op.

Zo wordt de Dassenburcht een veilige en vertrouwde plek voor de baby en de ouder.

 

 

Een helder concept

Kinderdagverblijf de “Dassenburcht” werkt met een helder betaalbaar kindgericht concept voor alle ouders .
Dit concept betekent voor ouders de mogelijkheid om extra reserveringen te plaatsen maar ook te annuleren indien nodig. Ouders blijven hierdoor ook flexibel in het afnemen van opvangdagen/tijden. Wel geldt er een afname- en reserveringsverplichting voor zowel KDV als BSO.

KDV/BSO De “Dassenburcht” biedt ook de ouder “speelruimte” in uren, dagen en locatie.

Deze speelruimte voor ouders is het aanvragen van kindgerichte opvang en geen vraaggerichte opvang.

Geen extra kosten
Wij berekenen geen inschrijfkosten of administratieve kosten voor facturering. Elke ouder krijgt een login voor NIO, een gratis, simpel en toegankelijk online reserveringssysteem.

Aandacht voor eigen ontwikkeling

Het leven is voor een jong kind een prachtige ontdekkingstocht. Samen ontdekken wij met het kind de wereld om hun heen.Jonge kinderen leren het meest tijdens spel- en ontdeksituaties die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.Wij geven jonge kinderen hierbij de ruimte om zelfstandig oplossingen te vinden, prijzen hierbij hun inspanning en inzet, niet het resultaat.

Met kleine stappen volgen wij de ontwikkeling van het kind . We bieden passend bij de leeftijd van het kind  ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. 

U zoekt wellicht; een plek waar uw kind zich thuis voelt en zich kan ontplooien. Een plek met een warme, knusse en gezellige sfeer die een beetje lijkt op die van thuis. Een plek met veel kinderen, zodat het net lijkt op een groot gezin. Een plek met aandacht voor de eigen ontwikkeling. Een plek met goed opgeleide en gemotiveerde pedagogisch professionals. Een plek die voldoet aan de kwaliteitseisen die stroken met de richtlijnen van de overheid. 

KINDEROPVANG OP MAAT

U zoekt kinderopvang op maat met oog, oor en hart voor uw kind. Nieuwsgierig; maak gerust een afspraak. U kunt ons bereiken door de contactgegevens te gebruiken onderaan de pagina. Of meld uw kind aan door op de knop hieronder te klikken.

Disclaimer

Voor de prijzen en informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen / informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen. KDV /BSO de “Dassenburcht” streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.