Speel leer en groei

 bij Kinderdagverblijf

de “Dassenburcht”

Voor wie?

Van 0 tot 13

Kinderopvang op maat van 0 tot 13 jaar voor werkende ouders.

Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar (ook voor niet-werkende ouders of één verdienende ouder)

Wanneer?

5 dagen per week

Vijf dagen per week open van:
6.45 uur tot 19.00 uur

Peuteropvang op alle locaties van:
8.30uur -12.30uur

Wat kost het?

Een vaste uurprijs

Vaste uurprijs 

KDV € 9,12

BSO € 7.85

We halen uw kind ook op

Wij bieden alle ouders en kinderen “kinderopvang op maat” zonder extra kosten. Met gewoon een vaste uurprijs van € 9.12 voor de kinderen van 0 tot 4 jaar en vanaf 4 jaar zijn de kosten € 7.85  (excl. inkomstenafhankelijke teruggavebelasting)

Wat betekent dit voor U bij ons?
*Een ouder werkt acht uur per dag (van 9.00 tot 17.00uur). De opvang is van 8.30 tot 17.30uur. De factuur is 9 uur x € 9.12 = € 82,08 (excl. toeslag). Bereken uw eigen voordeel via de site van de belastingdienst.

*Wij halen uw kind van de basisschool. De school gaat uit om 15.00 uur. U haalt uw kind om op 17.00 uur. Wij bereken dan 2 uur en dat is zonder extra kosten (geen vervoerskosten).

Een helder concept

Kinderdagverblijf de “Dassenburcht” werkt met een helder betaalbaar kindgericht concept voor alle ouders .
Dit concept betekent voor ouders de mogelijkheid om extra reserveringen te plaatsen maar ook te annuleren indien nodig. Ouders blijven hierdoor ook flexibel in het afnemen van opvangdagen/tijden. KDV/BSO De “Dassenburcht” biedt ook de ouder “speelruimte” in uren, dagen en locatie. Deze speelruimte voor ouders is het aanvragen van kindgerichte opvang en geen vraaggerichte opvang.

Geen extra kosten
Wij berekenen geen inschrijfkosten of administratieve kosten voor facturering. Elke ouder krijgt een login voor NIO, een gratis, simpel en toegankelijk online reserveringssysteem.

Aandacht voor eigen ontwikkeling

U bent een werkende of studerende ouder. U bent op zoek naar meer speelruimte voor u zelf en uw kind.

U zoekt wellicht; een plek waar uw kind zich thuis voelt en zich kan ontplooien. Een plek met een warme, knusse en gezellige sfeer die een beetje lijkt op die van thuis. Een plek met veel kinderen, zodat het net lijkt op een groot gezin. Een plek met aandacht voor de eigen ontwikkeling. Een plek met goed opgeleidde en gemotiveerde pedagogisch professionals. Een plek die voldoet aan de kwaliteitseisen die stroken met de richtlijnen van de overheid. 

We halen uw kind
ook op

Wij bieden alle ouders en kinderen “kinderopvang op maat” zonder extra kosten. Met gewoon een vaste uurprijs van € 7.80 voor de kinderen van 0 tot 4 jaar en vanaf 4 jaar zijn de kosten € 7.00 (ex. inkomstenafhankelijke teruggavebelasting)

Wat betekent dit voor U bij ons?
*Een ouder werkt zes uur per dag (van 10.00 tot 16.00). De opvang is van 9.30 tot 16.30. De factuur is 7 uur x € 8.10 = € 54.60 (excl. toeslag). Bereken uw eigen voordeel via de site van de belastingdienst.
*Wij halen uw kind van de basisschool. De school gaat uit om 15.00 uur. U haalt uw kind om op 16.30 uur. Wij bereken dan 1 1/2 uur en dat is zonder extra kosten (geen vervoerskosten).

Een helder concept

KDV / BSO De “Dassenburcht” biedt de ouder speelruimte in uren, dagen en locatie. Kinderdagverblijf de “Dassenburcht” werkt met een helder betaalbaar concept voor alle ouders in de vorm van Kinderopvang op Maat. 

Dit concept betekent voor alle ouders de mogelijkheid om te brengen en halen op de door hun gewenste tijden. Berekening volgen “uurtje factuurtje” is betalen van minimaal de gereserveerde tijd. Eerder brengen of later halen uitgezonderd. Deze extra afgenomen tijd wordt wel in rekening gebracht. 

Geen extra kosten
*Geen kosten doorberekend bij vakantie of snipperdagen ouders.
*Geen administratieve – of bemiddelingskosten
Inclusief een gratis simpel en toegankelijk online reserveringssysteem voor elke ouder/verzorger ideaal in combinatie met opvang door grootouders.

Aandacht voor eigen ontwikkeling

U bent werkende of studerende ouder.U bent op zoek naar meer speelruimte voor u zelf en uw kind.

U zoekt wellicht; Een plek waar uw kind zich thuis voelt en zich kan ontplooien. Een plek met een warme knusse gezellige sfeer die een beetje lijkt op die van thuis.Een plek met veel kinderen, zodat het net lijkt op een groot gezin.Een plek met aandacht voor de eigen ontwikkeling.Een plek met goed opgeleid en gemotiveerd personeel.Een plek die voldoet aan de kwaliteitseisen, die stroken met de richtlijnen van de overheid. Een plek waarvoor je betaald als jouw kind er gebruik van maakt:

KINDEROPVANG OP MAAT

U zoekt kinderopvang op maat met oog, oor en hart voor uw kind. Nieuwsgierig; maak gerust een afspraak. U kunt ons bereiken door de contactgegevens te gebruiken onderaan de pagina. Of meld uw kind aan door op de knop hieronder te klikken.

Disclaimer

Voor de prijzen en informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen / informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen. KDV /BSO de “Dassenburcht” streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.