PO/PSZ voor niet
werkende ouders

Peuteropvang (PO) of peuterspeelzaal (PSZ) met gecertificeerde Uk en Puk pm’er

Dit is een subsidie peuterplaats;
De term “Subsidie” geeft aan dat er een andere “betalingsroute” is. Dit is de route voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Als ouders komen jullie in aanmerking voor een subsidie peuterplaats op het moment dat jullie peuter 2 jaar is geworden. Daarbij is er één ouder die werkt (of studeert) waardoor je geen kinderopvangtoeslag krijgt.
Je betaalt een lage eigen bijdrage per maand. Deze wordt jaarlijks vastgelegd door de gemeente (zie website)
subsidie peuterplaats. “Subsidie” geeft dus aan dat er een andere “betalingsroute” is voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

En voor de peuter is er geen verschil……
Jullie peuter komt twee dagdelen per week (van 8.30-12.30uur) bij ons spelen en leren op het peuterplein.
Jullie peuter krijgt fruit drinken en de lunch vanuit de organisatie. Hiervoor zijn GEEN extra kosten voor de ouders.
Jullie peuter volgt samen met andere kinderen het peuterprogramma middels Uk & Puk. Het Peuterplein of Peuteropvang. Het Peuterplein of Peuteropvang is een combinatie van twee soorten opvang: de vroegere “peuterspeelzaal” en de kinderopvang. Letterlijk vertaald is peuteropvang als volgt; ”Alle kinderen krijgen een educatief programma aangeboden ter voorbereiding op de basisschool en genieten daarnaast van het verzorgende aspect binnen de kinderopvang”.
Kort samengevat voor een subsidie peuterplaats;
 • Leeftijd vanaf 2 jaar tot 4 jaar
 • Een programma voor 2 dagdelen (per week) van 8.30-12.30uur
 • Fruit, drinken, luiers en lunch inbegrepen
 • Geen peuterplein tijdens de reguliere basisschoolvakanties
 • 40 weken op schooljaarbasis
 • Financiële ondersteuning via de gemeente (loopt via de kinderopvang)
 • Mogelijk op alle locaties van de ”Dassenburcht”.
Kostentabel subsidie peuteropvang van KDV de “Dassenburcht” (2023)
Van Tot Per maand (12x)
€                  0 €        21.278.– €             10,-
€        21.279.– €         32.715.- €             12,-
€          32.176.– €         45.018.– €             26,-
€         45.019.– €         61.231.– €             40,-
€         61.232.– €         88.015.– €             70,-
€         88.016.– €        121.956.– €             119,-
€        121.957.– En hoger €             158,-

De kosten zijn per maand bij deelname van één jaar. Bovenstaande kostentabel is voor de subsidie peuteropvang van KDV de “Dassenburcht” (2023). Deze opvang wordt deels bekostigd door de gemeente. Als ouder betaal je een vaste lage maandprijs.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor ‘de gemeentelijke regeling’?
De gemeente heeft hier een aantal afspraken voor. Een ouder/verzorger dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Hiervoor tekent hij/zij de “verklaring geen recht op toeslag”. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je niet allebei een inkomen heeft. Ook moet je dit aantonen door een inkomensverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst, (Voorwaarde hiervoor is wel dat je beide een belastingaangifte ingediend hebt bij de belastingdienst).
Niet in alle gevallen blijkt uit de inkomstenverklaring dat er geen sprake is van inkomen uit arbeid (bijv. in geval van een uitkering). In dat geval moet je aanvullende bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat wel sprake is van inkomen maar niet van inkomen uit arbeid.

Er dient altijd een verklaring geen recht op toeslag te zijn (zie tab ggd/formulieren)

 • Bij deze verklaring dient bij 1 inkomen een inkomstenverklaring te zijn waaruit een inkomen van € 0 blijkt.
 • Wanneer er bij een alleenstaande een inkomstenverklaring is waaruit wel inkomen blijkt dient met aanvullende bewijsstukken (beschikking of jaaropgaaf uitkeringsinstantie) aangetoond te worden dat dit geen inkomen uit arbeid is geweest waardoor men geen recht op toeslag heeft
 • Wanneer er bij twee ouders twee inkomstenverklaringen zijn waaruit wel inkomen blijkt dient met aanvullende bewijsstukken (beschikking of jaaropgaaf uitkeringsinstantie) aangetoond te worden dat dit bij een van beide partners geen inkomen uit arbeid is geweest waardoor men geen recht op toeslag heeft
 • Wanneer de belastingdienst geen inkomstenverklaring kan afgeven omdat geen aangifte is gedaan dient men in beginsel alsnog aangifte te doen om een verklaring te kunnen krijgen. Zonder inkomstenverklaring is er geen zicht op inkomen en het eventuele recht op toeslag.
 
Aanmelden; Uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal gaat via de pagina ”aanmelden kind”.
Elk kind mag starten vanaf 2 jaar met de peuterspeelzaal maar eerder aanmelden is wenselijk.
Dit is  het “aanmeldingsformulier” waarbij wij gelijk uw gegevens ontvangen.
Aanmelden is gratis er worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Bij niet-tweeverdieners graag duidelijk bij het aanmelden in de omschrijving melden dat het gaat om een ”subsidie peuterplaats”.
Na aanmelden ontvangt u een standaard aanmeldingsmail.
Onderstaand formulier graag downloaden, invullen en  sturen naar onderstaand mailadres, samen met de inkomstenverklaringen.
De inschrijving is compleet na ontvangst van alle documenten.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen via info@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl

Document ouderverklaring :
Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig