Toeslagregeling

Kinderopvangtoeslag KOT is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

Hoeveel kinderopvangtoeslag (KOT) u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als: u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner en uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang, zoals de Dassenburcht organisatie. 

Kinderopvangtoeslag:De overheid draagt minder bij aan de kosten voor kinderopvang. Het aantal opvanguren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat u werkt. Werkt uw toeslagpartner ook? Ga dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo: Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met 140%.   

Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met 70%. In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. Per kind kunt u maandelijks voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.  

Voor het 1e kind krijgt u minder kinderopvangtoeslag. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet uw oudste kind te zijn. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar  www.belastingdienst.nl 

U kunt alleen kinderopvangtoeslag aanvragen voor de maand waarin u de aanvraag doet en de maand daarvoor. 

Meer informatie van de belastingdienst vindt u bij: www.toeslagen.nl  

Uw netto kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren; 

  • Het aantal uren (kwartieren) dat u afneemt 
  • Uw (gezamenlijk) inkomen (op te geven bij de belastingdienst) 
  • De werkelijke teruggave van uw kinderopvangtoeslag van de belastingdienst n.a.v. uw (beide) inkomen.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wat zijn deze voorwaarden? 

  • U hebt één of meer kind(eren) en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijgt u die niet? Dan moet u uw kind(eren) in een belangrijke mate onderhouden. 
  • Uw kind moet op uw woonadres ingeschreven staan. 
  • Uw kind gaat naar een geregistreerd kindercentrum . 
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs. 
  • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. 
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook. 
  • U werkt, studeert of volgt een traject om de kans op werk te vergroten of een inburgeringscursus.

Wij staan geregistreerd bij de Landelijke Register Kinderopvang (LRK) en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor bent u verzekerd van kinderopvang teruggave. (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl) 

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig