Toeslagregeling

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als: u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner en uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang, zoals de Dassenburcht organisatie.

Kinderopvangtoeslag: De overheid draagt minder bij aan de kosten voor kinderopvang. Het aantal opvanguren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat u werkt. Werkt uw toeslagpartner ook? Ga dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo: Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met 140%. Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met 70%. In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. Per kind kunt u maandelijks voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Voor het 1e kind krijgt u minder kinderopvangtoeslag. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet uw oudste kind te zijn. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar  www.belastingdienst.nl

U kunt alleen kinderopvangtoeslag aanvragen voor de maand waarin u de aanvraag doet en de maand daarvoor.

Ook voor de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) kunnen ouders met recht op kinderopvangtoeslag, deze toeslag aan vragen alleen voor de peuteropvangblokken.

Voor peuteropvang op de Dassenburcht geldt het tarief van € 8.40 per uur. (2022  ex toeslag). Tevens gelden hier dezelfde spelregels als voor alle opvangvormen, flexibel waar nodig. Gebleken is dat deze opvangvorm vaak twee ochtenden betreft van 10 uren per week (8.30 – 12.30 uur). Natuurlijk is peuteropvang van de middagen of een volledige dag(en) ook mogelijk.

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig