Peuteropvang

Peuteropvang (PO)/Peuterspeelzaal (PSZ) met gecertificeerde Uk en Puk pm’er

Peuteropvang/peuterspeelzaal zijn twee termen die hetzelfde bieden. De PO of PSZ is er voor alle kinderen vanaf 2 jaar.

Op alle locaties in de gemeente Hardenberg bieden wij peuters een peuterprogramma aan. Dit doen wij middels de methode “Uk en PUK”, met pedagogisch medewerkers welke geschoolde zijn in deze methode. 

De peuteropvang/peuterspeelzaal is dagelijks geopend van 8.30-12.30uur voor;

  • Peuters van 2 tot 4 jaar (voor werkende en niet werkende ouders)
  • Peuters met een VVE indicatie (vanuit het consultatiebureau)
  • Peuters met een SMI indicatie (vanuit Samen doen)

Ons doel is alle kinderen (waar nodig extra) voor te bereiden op de basisschool om ze zo een goede start te geven. Op de peuteropvang/peuterspeelzaal krijgen peuters volop de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Aandacht voor de individuele peuter in een groep staat hierbij centraal. Peuters worden uitgedaagd door middel van leerspellen, uitdagende activiteiten en speel- of werkhoeken. Ook leren peuters op jonge leeftijd, hoe zij vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken en hoe zij kunnen deelnemen aan groepsgebeurtenissen. Peuters worden hierbij intensief begeleid door een pedagogisch medewerker die gespecialiseerd is in de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar. Er is aandacht voor de diverse ontwikkelingsgebieden van een kind, waaronder de spraak-taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De peuters krijgen ontwikkelingsmateriaal aangeboden voor kinderen van 2 tot ongeveer 5 jaar afhankelijk van de ontwikkeling van het individuele kind.

De peuters krijgen meer de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten te spelen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij je kind naar een peuteropvang/peuterspeelzaal brengt. Het kan zijn dat je werkzaam bent, thuis te weinig speelruimte hebt, er weinig speelkameraadjes in de buurt wonen, de ontwikkeling van je kind extra wilt stimuleren of je wil gewoonweg een paar uurtjes voor jezelf.

Vanaf 2 jaar kan uw peuter bij ons starten met één ochtend of meerdere ochtenden peuteropvang.

Een peuter kan naar de peuteropvang/peuterspeelzaal vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Elk kind krijgt er de kans om leeftijdgenootjes te ontmoeten. Verder leren kinderen, naast het samen spelen, ook ruzies op te lossen, elkaar te helpen en te troosten.

De peuteropvang/peuterspeelzaal is voor alle kinderen ongeacht werkende of niet werkende ouders. Door de harmonisatie van peuterspeelzaal en kinderopvang werd per 1 augustus 2013 de geldstroom veranderd. Twee verdieners vragen kinderopvangtoeslag aan voor peuteropvang via de belastingdienst. Gebleken is in deze regio dat het loont om de prijzen te vergelijken.

De eerste keren

Je peuter komt in een groepje terecht van maximaal 16 kinderen. Er zijn dan 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. De eerste keren blijf je wat langer, drink gerust een kopje koffie/thee en neem dan duidelijk afscheid . Soms is het noodzakelijk voor een kind dat je hem/haar wat eerder komt ophalen, hierdoor weet en begrijpt je kind;” je gaat weg, maar je komt ook weer terug”.


Activiteiten

Wanneer je peuter bij de peuteropvang komt, krijgt het de tijd om vrij te spelen. In een peuteropvang is altijd veel speelgoed aanwezig, zodat elk kind hier eigen keuzes in kan maken. Wil je liever niet zelf spelen, maar een boek lezen of een puzzel maken, dan kunnen de pm’ers de peuter hierbij helpen.
Kinderen kunnen ook zelfstandig of samen met andere kinderen iets ondernemen. In een peuteropvang krijgen kinderen materialen en activiteiten aangeboden die hun ontwikkeling stimuleren. Zo worden op bepaalde tijdstippen creatieve activiteiten aangeboden, zoals kleuren en plakken. Na het spelen ruimen de kinderen samen met de pm’ers het speelgoed op. Dit alles gebeurt vanuit de methode “Uk en Puk”.
Eten en drinken, gebeurt vervolgens in een kring. Na het eten van de gezamenlijke lunch is het tijd om de ochtend af te sluiten met leuke liedjes of buitenspel of een activiteit. Eten (fruit en de lunch) en drinken zit bij de prijs inbegrepen en hoeven de peuters niet mee te nemen.

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig