GGD Rapporten

Jaarlijks onderzoek.

Als organisatie zetten wij ons in voor kwalitatief hoogwaardige en veilige kinderopvang. Het doel hiervan is dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. De kwaliteitseisen waaraan de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen, staan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Ook staat daarin hoe het toezicht en de handhaving geregeld is

De GGD toetst middels een bezoek van een inspecteur, jaarlijks bij ons de kinderopvang, peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang of de organisatie/ locatie aan de voorwaarden van de wet “Kinderopvang” voldoet. De inspecties vinden onaangekondigd plaats dat wil zeggen dat een inspecteur zonder afspraak bij de kinderopvang /Buitenschoolse opvang binnen komt.

Deze inspecteurs onderzoeken onder andere of wij als organisatie aantoonbaar beleid maken rondom hygiëne, veiligheid en de pedagogische aanpak, of dit inzichtelijk is voor de ouders en of het in de praktijk wordt uitgevoerd. Er wordt ook onderzocht of voor ouders de medezeggenschap, de verstrekte informatie en de klachtenafhandeling goed is geregeld. En of er een goede verhouding is tussen personele inzet het geplaatste aantal kinderen en de beschikbare ruimte. De onderzoeksresultaten worden, in een rapport, gepubliceerd via de eigen website; www.landelijkregisterkinderopvang.nl . Ook kun je de rapporten per locatie terugvinden door op “klik hier….” bovenaan te klikken

Hieronder staan de meest recente rapporten naar aanleiding van de inspectie van de GGD. Deze rapporten staan ook op de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig