Stage

Ben jij op zoek naar een stageplek binnen de kinderopvang?

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er nog plaatsen beschikbaar voor stage!

Wij zijn een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat stagiaires bij ons ervaringen op kunnen doen en praktijkexamen mogen doen. Tijdens je stageperiode sta jij altijd boventallig op de groep en voer je onder begeleiding de taken uit waar je voor wordt opgeleid.

De beste manier om een vak te leren is door het te doen. Je leert het immers niet alleen uit de boekjes. Je leert ervaringen opdoen binnen de kinderopvang.

Als Pedagogisch Medewerker kinderopvang bepaal je in overleg met je collega’s wat je op een dag of in een dagdeel met groepen kinderen in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (BSO) gaat doen. Hierbij zoek je aansluiting bij het pedagogisch beleid. De activiteiten leveren een bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Je zorgt ervoor dat ze zich veilig en vertrouwd  voelen in de opvang.

Als (stagiaire) pedagogisch medewerker start je met de huishoudelijke en verzorgende taken. Je zorgt er voor dat de kinderen voldoende te eten en te drinken hebben en verschoon je de kinderen of ondersteun ze bij het zindelijk worden. En je verricht huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, stofzuigen en afwassen. Daarnaast werk je aan je competenties en opdrachten van school. Afhankelijk van je eigen competentie krijg je onder begeleiding steeds meer kind – en groepsgebonden taken.

Binnen de Dassenburcht wordt voor elke zomervakantie gekeken naar het aantal beschikbare stagebegeleiders. Op basis daarvan komt er per locatie/stamgroep een vacature voor stagiaires. Uit de sollicitaties van de stagiaires halen wij geschikte kandidaten. Zij komen voor een oriënterend gesprek en een dag meekijken op de stamgroep. Pas daarna wordt er besloten of een stagiaire past binnen het team van de Dassenburcht.

Stage mailadresstage@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl  t.a.v. Monique

Stagiaires dienen alleen via bovenstaande mailadres te reageren. Mailing via andere mail-adressen worden niet beantwoord. Telefonisch contact met de locaties wordt niet op prijs gesteld.

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig