Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang vanaf 4 tot 13 jaar.

Dan ben je vier jaar geworden en mag je eindelijk starten op de basisschool. Vanaf 4 jaar mag je ook naar de buitenschoolse opvang (BSO) van de ”Dassenburcht” komen. Alle locaties van de ”Dassenburcht” bieden de buitenschoolse opvang (BSO) aan.  

De buitenschoolse opvang (BSO) is geopend tijdens schooldagen en bestaat uit voorschoolse opvang (VSO) en na schoolse opvang (NSO). 

Voorschoolse opvang (VSO) & na schoolse opvang (NSO)
BSO de ”Dassenburcht” biedt op alle locaties dagelijks voorschoolse- en naschoolse opvang aan, voor kinderen vanaf 4 tot 13 jaar.   

De kinderen worden met vaste pedagogisch medewerker(st)ers het liefst lopend of anders met de auto/bus van en naar school vervoerd. Wij hanteren hiervoor geen vervoerskosten!  

Voorschoolse opvang (VSO):
De VSO is op iedere locatie dagelijks geopend vanaf 6.45 uur. Minimale afname voor de VSO is vanaf 7.00 uur tot schooltijd. De tijd tussen 6.45 – 7.00 uur is extra te reserveren of waar nodig te (kosteloos) annuleren.  

Na schoolse opvang (NSO):
De “Dassenburcht” biedt NSO opvang aan; aangesloten op de schooltijden van omliggende basisscholen. Verplichte afname NSO is einde schooltijd tot 17.00 uur. Na 17.00 uur is afname en betaling per kwartier.  

Wij bieden op verschillende locaties van de “Dassenburcht” Sport BSO aan.   

De BSO-opvang is momenteel als volgt geregeld; 

  • BSO Ane; Wijk Ane (Marslanden Hardenberg i.o.) 
  • BSO Gramsbergen; Gramsbergen (Den Velde / ARS i.o.) 
  • BSO Lutten; Lutten  
  • BSO Hardenberg; Baalderveld (Baalder  en ARS i.o.) 
  • BSO Bergentheim; Bergentheim 
  • BSO Heemse; Heemse en Marslanden 

Informeer of ga in overleg en we bekijken samen de mogelijkheden als jullie wijk er niet tussen staat. 

Themaweken (programmagericht)
Het kind staat centraal: dat is ons motto voor de kinderopvang vanaf 0 tot 4 jaar en zetten we natuurlijk ook door naar de buitenschoolse opvang. Wij gaan uit van de interesses en behoeften van een schoolgaand kind: ”een plek waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn”. Richting de aangeboden activiteiten zeggen wij: “niets moet, het mag”, maar wij stimuleren en activeren de kinderen voldoende.  

De ruimte ziet eruit als een huiskamer, maar er is toch voldoende aanbod in activiteiten. Kinderen kunnen huiswerk maken, in een rustig hoekje lezen, muziek luisteren, spelen, knutselen en in de keuken kunnen ze zich uitleven op culinair gebied.  

Op alle locaties werken wij Dassenburcht breed d.w.z. dat elke BSO aan dezelfde thema’s werkt. Wij werken naar de schoolvakanties toe met verschillende “themaweken” gekoppeld aan een centraal thema. Bijvoorbeeld het thema “herfst” wordt in diverse sub thema’s aangeboden van “regen’ tot “paddenstoelen”. Of het thema “dromen en wensen” met als klapper een totaal programma in de vakantie rondom het thema. En als kind heb je inspraak in het programma van de naschoolse opvang.  

Er worden dagelijkse diverse activiteiten in ateliervorm aangeboden, op verschillende ontwikkelingsgebieden. Zo hebben we o.a. een bouwatelier, kookatelier, knutselatelier en proefjesatelier. Door dit zichtbaar weer te geven en rekening te houden met de verschillende ontwikkelingen en leeftijden binnen de groep, blijkt dat kinderen vaak de tijd te kort vinden in de BSO. De kinderen kunnen heerlijk buiten spelen op het buitenplein, die uitdagend is ingericht. Zo zijn er grote grasvelden en is er voldoende ruimte om te bewegen, waaronder de favoriete sport van velen…..Voetballen!
Ook voor de BSO geldt dat er vaste pedagogisch medewerker(st)ers op vaste dagen aanwezig zijn. 

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig