Voor en Vroegschoolse educatie VVE

VVE betekent Voor en Vroeg schoolse Educatie.

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. Dit gebeurd door deze kinderen na een indicatie van de CB arts extra dagdelen peuteropvang aan te bieden.

Alle locaties van de Dassenburcht zijn ook VVE locaties. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de voorwaarden die de gemeente en rijk hier aan stellen.

Aanmelden; Ouders met een indicatie VVE kunnen zich online aanmelden via de website van de Dassenburcht. Eventueel is aanmelden ook mogelijk middels een aanmeldingsformulier of via de mailing.

Intakegesprek;De pedagogisch medewerker maakt telefonisch een afspraak met de ouders. Middels een intake gesprek op de locatie  informeert zij de ouders over VVE. 

Ouders zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van het kind doordat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat hun kind aangaat. Door met elkaar signalen te bespreken, kunnen de betrokkenen samen komen tot een stimuleringsplan. 

Er is een standaard VVE intakeformulier waarop aspecten worden ingevuld. Samen met de ouders wordt dit formulier door genomen met de ouders. Hierdoor wordt een eerste beeld gegeven van het kind door de ouders. 

De intake is face-to-face en vind plaats nadat de indicatie is binnengekomen en minimaal 2 weken voor de startdatum van de VVE plaats. De ouders ontvangen de informatie omtrent de VVE plaats en krijgen tevens een schriftelijk informatie mee. 

Een VVE kind krijgt extra ondersteuning van ouders en pedagogisch medewerkers richting de basisschool.

Documenten VVE

Ouderbrief VVE 2021 (4 dagdelen)

 

 

 

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig