Voor en Vroegschoolse educatie VVE

VVE Voor en Vroeg schoolse Educatie in peuteropvang
Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. Dit gebeurd door deze kinderen na een indicatie van de CB arts extra dagdelen peuteropvang (peuterspeelzaal) aan te bieden.

Alle locaties van de Dassenburcht zijn ook VVE locaties. Dat wil zeggen dat de beleidsplannen en de werkwijze voldoen aan de wettelijke voorwaarden die de gemeente en het rijk hier aan stellen.

Aanmelden; Ouders met een indicatie VVE kunnen zich online aanmelden via de website van de Dassenburcht. Eventueel is aanmelden ook mogelijk middels een aanmeldingsformulier of via de mailing.

Intakegesprek; De pedagogisch medewerker maakt telefonisch een afspraak met de ouders. Middels een intake gesprek op de locatie  informeert zij de ouders over VVE. Er is een standaard VVE intakeformulier waarop aspecten worden ingevuld. Samen met de ouders wordt dit formulier door genomen met de ouders. Hierdoor wordt een eerste beeld gegeven van het kind door de ouders. De intake is face-to-face en vind plaats nadat de indicatie is binnengekomen en zo mogelijk minimaal 2 weken voor de startdatum van de VVE plaats. De ouders ontvangen de informatie omtrent de VVE plaats en krijgen tevens een schriftelijk informatie mee.

Stimuleringsplan
Ouders zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van het kind doordat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat hun kind aangaat. Door met elkaar signalen te bespreken, kunnen de betrokkenen samen komen tot een stimuleringsplan. Het stimuleringsplan wordt elke 6 weken met de ouders besproken en verder uitgewerkt richting nieuwe of verdiepende ontwikkelingsdoelen van  de peuter

Een VVE kind krijgt gedurende de VVE periode “extra ondersteuning” van zowel de ouders als de pedagogisch medewerkers richting de basisschool.

Dagdelen of maatwerk
Een peuter kan een indicatie ontvangen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Tot 2 ½ jaar geldt dat de peuter 2 dagdelen van 4 uur naar de peuteropvang gaat. Totaal 8 uur. Vanaf 2 ½ jaar komt de peuter 4 dagdelen van 4 uur naar de peuteropvang. De tijden zijn op de ochtend van 8.30- 12.30 uur. Totaal 16 uur. In overleg met de organisatie is maatwerk VVE mogelijk maar wel in achtneming van de wettelijke gestelde regels.

Vaste ouderbijdrage
Voor een VVE plek geldt een vaste ouderbijdrage, welke door de gemeente is vastgesteld. De ouderbijdrage kan niet worden verrekend met de kinderopvangtoeslag. De VVE bijdrage wordt apart gefactureerd.

OUDERBIJDRAGE PEUTEROPVANG n.a.v.

Doelgroepkinderen peuterplaatsen voorschoolse educatie (VE) middels een indicatie

 
Per maand Per jaar
€ 14,50 € 174,00

voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de ouderbrief VVE

Documenten VVE

Ouderbrief VVE 2023 (4 dagdelen)

 

 

 

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig