Kinderopvang (0 tot 4 jaar)

Kinderopvang vanaf 0 tot 4 jaar.

 

De vaste plek (met flexibele breng-en haaltijden)

Normaliter komen de kinderen bij ons op één of meerdere vaste dagen. Deze dag ligt dan vast voor jouw kind. De breng- en haaltijden kan je zelf aanpassen in het online reserveringssysteem. Online dus te regelen vanaf je eigen werkplek. Ook kan je via een app of sms aangeven dat de file te lang is of de vergadering toch uitloopt. Jouw kind blijft dan langer en dat is geen probleem, mits je dit zelf (tijdig) regelt of aangeeft.
Mocht het voorkomen dat je op een andere dag of een extra dag opvang nodig hebt dan bieden wij nog meer “maatwerk”. Ook dit kan je zelf regelen via het online reserveringssysteem. Je hebt zelf de mogelijkheid om deze dag(en) en tijd(en) aan te vragen/wijzigen. Hierover ontvang je meer informatie bij het starten van jouw kind(eren).

De flex-plek (flexibele opvang)
Flexibel maar niet grenzeloos; eerst kindgericht dan vraaggericht. Een belangrijke eigenschap en voorwaarde van de kinderopvang op maat, die de ”Dassenburcht” biedt. Naast de reguliere plaatsen heeft de ”Dassenburcht” ook per leeftijdsgroep, flexibele plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
De flexibiliteit uit zich ook in een vrije indeling van de week voor de opvang van jouw kind(eren). Je bepaald tijdig in overleg wanneer jij jouw kind(eren) brengt en haalt. Ideaal voor mensen werkzaam in de zorg. Ook een combinatie met andere oppasvormen zijn hierdoor mogelijk.

Opvang bij ziekte
Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Een kind dat echt ziek is, is thuis het beste af. Een ziek kind kan op het kinderdagverblijf de aandacht niet krijgen van de pedagogisch professionals, die het thuis wel krijgt. Regels en afspraken omtrent ziekte van jouw kind zijn omschreven in het protocol zieke kinderen en medicijnen. Dit protocol ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Opvang kwetsbare kinderen
Binnen de “Dassenburcht” is ook plek voor kinderen die extra zorg behoeven. Wij willen kinderen en ouders de mogelijkheid aanbieden voor plaatsing en opvang van kinderen die behoren tot de groep “kwetsbare kinderen”.
Onder kwetsbare kinderen verstaan wij kinderen die in hun ontwikkeling stagnatie ondervinden door eigen aanleg, gezins- en/of omgevingsfactoren. Hierbij valt te denken aan kinderen met:

 • een handicap;
 • een chronische ziekte;
 • emotionele en/of gedragsproblemen;
 • een ontwikkelingsachterstand;
 • een problematische thuissituatie.

Uitgangspunten opvang kwetsbare kinderen: 

 • Het belangrijkste uitgangspunt bij de opvang van kwetsbare kinderen is de aansluiting bij de mogelijkheden van het kind. Het belang van het kind staat dus voorop. Er moet per kind in overleg met ouder(s) afzonderlijk bekeken worden of er binnen onze locaties de juiste opvang geboden kan worden.
 • De opvang van kwetsbare kinderen vindt plaats binnen de reguliere opvangmogelijkheden van de kinderopvang. Het kind moet binnen de geplaatste vorm van opvang passen en niet een zodanige (extra) zorg vragen welke niet binnen de reguliere opvang gegeven kan worden. Hierbij kan het gaan om lichamelijke, medische en/of pedagogische zorg. Er kan wel kritisch gekeken worden naar de uitgangspunten leeftijd en minimum aantal dagdelen.
 • De kinderen die tot deze groep behoren kunnen vragen om een bijzondere zorg en/of bijzondere aanpak. Op twee manieren komen we in aanraking met kwetsbare kinderen:
  – aanmelding waarbij sprake is van plaatsing van een kwetsbaar kind;
  – constatering van een ontwikkelingsstagnatie tijdens de plaatsing.
 • De intern begeleidster zal samen met het team de plaatsing zorgvuldig afwegen en begeleiden. Blijkt naderhand dat het geplaatste kind niet op de juiste plek zit, dan zal er vanuit de ”Dassenburcht” in gesprek met de ouders het advies komen de plaatsing te beëindigen en (zo mogelijk) gezocht worden naar een passende oplossing.

Voor meer specifieke voorwaarden verwijzen wij naar de interne leveringsvoorwaarden.

 

 

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig