Spelenderwijs  bewegen

Spelenderwijs bewegen met DAS vanaf 2 jaar

Elk kind houdt waarschijnlijk meer van rennen en klimmen dan stil zitten.  Thuis merk je dit vast aan klimmen op de tafel, de bank, al je meubels moeten het ontgelden. Bij ons hebben ze ook energie voor tien en daar gaan we gebruik van maken door……. spelenderwijs te bewegen met DAS….. door structureel spel en bewegen aan te bieden op alle locaties van de Dassenburcht op dinsdag en donderdag.

De peuter kan flink wat energie kwijt en jouw meubels blijven heel en ze leren er ook nog wat van. Zo is spelenderwijs bewegen heel goed voor de motorische ontwikkeling. Ook leert de peuter om samen met andere kinderen te spelen. Springen, rennen, rollen, klimmen, hangen, balanceren en met een krant, een bal of een hoepel spelen. Bij spelenderwijs bewegen  met DAS kunnen peuters zich helemaal uitleven. Vaak begint en eindigt een spelderwijs bewegen  gezamenlijk, worden er spelletjes gespeeld, liedjes gezongen en mag je peuter ‘vrij spelen’.  Spelenderwijs bewegen daagt het kind uit om te gooien en te rollen met een bal, over een (lage) balk te lopen en bijvoorbeeld in een klimrek te klimmen.

Materialen en toestellen die in een (gym)zaal of ruimte aanwezig zijn, worden (onder begeleiding)gebruikt. Het aanbieden van toestellen is afhankelijk van de locatie.  We proberen ze veel mogelijk gebruik te maken van een gym- of speellokaal hiervoor. Maar buiten de activiteiten aanbieden is natuurlijk ook mogelijk.

Begeleiding; De groepen zijn meestal niet zo groot en staan onder begeleiding van een vaste gediplomeerde Sportmedewerker. Vanuit de peutergroep gaat de eigen pedagogisch medewerker mee met de peuters.

Waarom is spelenderwijs bewegen goed voor je kind? Bewegen is goed voor elke peuter en sowieso wordt een peuter reuzeblij van lekker rennen, springen en klimmen. Spelenderwijs oefent je kind zijn motoriek. Zeker in deze tijd, waarin kinderen minder bewegen zijn extra beweegmomenten in de week een passende oplossing.

Spelenderwijs bewegen voor je peuter werkt (on) bewust aan:  Contact leggen met leeftijdsgenootjes / Op zijn beurt wachten / Aardig zijn tegen elkaar / Samen spelen / Weerbaarheid vergroten / zelfvertrouwen opbouwen: als hij of zij ervaart dat iets lukt (bijvoorbeeld in een klimrek klimmen) / zintuigen en evenwicht oefenen / waarnemingsvermogen en coördinatie trainen / eigen lichaam kennen…… en wist je dat ………..

Spelenderwijs bewegen met DAS bevordert ook de taalontwikkeling. Door het spelenderwijs bewegen leert een kind een hoop nieuwe termen zoals onder, boven, door, overheen, hard en zacht.  DAS..mooi meegenomen!!!

Elke Dinsdag en Donderdag gaan de peuters van de Dassenburcht naar deze activiteit. Spelenderwijs bewegen met DAS zit gewoon bij het dagprogramma in. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Komt je peuter op deze dagen in de opvang dan is spelenderwijs bewegen met DAS een onderdeel van het dagprogramma.

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig