Baalderveld

De ruimste locatie van de Dassenburcht

In de wijk Baalderveld gelegen aan het Herderstasje treffen we de ruimste locatie van de “Dassenburcht”. Deze locatie ligt prachtig vrij met ruim zicht over het park en water, midden in de woonwijk centraal tussen de drie basisscholen. Een mooie rustige plek aan een fietspad met eigen afgeschermde speelruimtes voor de jonge kinderen. Een grasweide met zandbakken en veel ruimte om te leren lopen, lekker rennen, steppen en fietsen.
Ons Aanbod
Het aanbod van kinderopvang op deze locatie is:

 

 • (Flexibele) kinderopvang 0 tot 4 jaar
 • Peuterspeelzaal van 2 tot 4 jaar
 • Vaste plekken subsidie-peuteropvang 2  tot 4 jaar (voorheen peuterspeelzaal)
 • Vaste plekken VE opvang (na indicering) van 2 tot 4 jaarSMI plekken (Sociaal medische inidatie)
 • (Flexibele) Buitenschoolse opvang van 4 tot einde basisschool
 • Sport BSO in sporthal de Beek op maandag / dinsdag en donderdag
De locatie is geopend op maandag t/m vrijdag van 6:45 uur tot 19.00 uur

De locatie Baalderveld te Hardenberg heeft twee afzonderlijke gebouwen met een totaal van 5 groepsruimtes voor kinderopvang van 0 tot 4 jaar. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de Buitenschoolse opvang. Dit is mogelijk omdat de peuteropvang na schooltijd en veelal in de ochtend gebruikt maakt van deze ruimtes.

Een eigen afgeschermd parkeerterrein zorgt dat een ouder veilig met de jonge kinderen naar de opvang na lopen.
Bij aanvang van de opvang krijgt een kind een vaste stamgroep toegewezen .Er zijn totaal 5 stamgroepen. De groepen hebben hun eigen kleur

 • Groep Oranje (eigen ruimte) 0 tot 2 jaar met 16 kind plekken
 • Groep rood( bij de ingang rechts)  0 tot 4 jaar 12 kind plekken
 • Groep blauw (rechtsachter)  0 tot 4 jaar (tevens BSO) 16 kind plekken
 • Groep geel ( midden) 0 tot 4 jaar (tevens BSO) 12 kind plekken
 • Groep groen (links)  0 tot 4 jaar 16 kind plekken

De Sport BSO bieden we in de sporthal de Beek.

Kijkende naar de inrichting van deze locatie is deze ruim opgezet om kinderen zowel buiten maar ook binnen voldoende speelruimte te bieden. De stamgroepen zijn groot te noemen om kinderen optimaal bewegingsruimte te bieden tijdens het spelen.  Elke babygroep heeft twee vaste slaapkamers waar hoogslapers staan. Ook de peutergroep beschikt over een eigen ruime slaapkamer. Hierdoor kunnen veel kinderen op  in hun eigen bed slapen wanneer zij dit nodig zijn. Daarnaast zijn de  twee peutergroepsruimtes voorzien van een eigen sanitaire ruimte. Dit ter bevordering van het zindelijk worden van de jonge peuter. De toiletten zijn dan ook op peuterhoogte. Kinderen gaan wanneer nodig begeleid naar het toilet. In alle groepsruimtes zijn verschoningsplekken gecreëerd.

De buitenruimte bevindt zich achter en naast het gebouw. Het plein is afgeschermd met een hekwerk en grenst aan het schoolplein van de naastgelegen school. De muren en hekken rondom het speelplein zorgen voor een afgeschermd geheel. Er is een twee kleine (gelijkvloerse) zandbak aanwezig, een grasveld en een klimhuis inclusief glijbaan en een schommeltoestel waar kinderen alleen onder begeleiding gebruik van maken. Er zijn diverse extra spelmaterialen, waaronder rijdend materiaal; fietsen, steppen en tractoren. Ook is voldoende materiaal voor in de zandbak; auto’s, vormpjes, scheppen, emmers, ed. Als de jongste kinderen buiten spelen is er altijd toezicht door de PM.  Er zijn diverse extra spelmaterialen, waaronder rijdend materiaal; fietsen, steppen en tractoren. Ook is voldoende materiaal voor in de zandbak; auto’s, vormpjes, scheppen, emmers, ed. Als de jongste kinderen buiten spelen is er altijd toezicht door de pm-er.

Ontwikkelingsgerichte peuteropvang met UK en PUK.

Deze peuteropvang biedt een optimale voorbereiding op de basisschool. Spelenderwijs leren de kinderen alvast basisvaardigheden. In de groep zitten maximaal 16 kinderen met twee gediplomeerde leidsters. Elke leidster werkt met maximaal 8 kinderen op de dag. Zo blijft het voor de kinderen en leidsters overzichtelijk en duidelijk. Er zijn groepsgerichte activiteiten, maar ook activiteiten die kinderen alleen doen. Ook maken we gebruik van het achter liggende kleuterplein met schommels en glijbaan en een grote zandbak.

Locatie Hardenberg
Herderstasje 56
7772 LD Hardenberg
LRK nummer KDV ; 847483277
LRK nummer BSO ; 154472293

LRKnummer Sport BSO; 189679281

telefoon; 06-24 17 82 79

Voor GGD rapporten zie tabblad “informatie

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig