Oudercommissie

Samen met de ouders deelt het kinderdagverblijf de zorg over hun kind(eren).
De wet basisvoorziening kinderopvang verplicht iedere kinderopvangorganisatie een oudercommissie in te stellen, zo ook bij ons. Het doel van deze oudercommissie is onder andere het behartigen van de belangen van de ouders of verzorgers en het eventueel adviseren ten aanzien van kwaliteit. Bij de opvang van uw kind draait het immers niet alleen om de het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kind(eren).   

 

Ouders KDV/BSO

De oudercommissies bestaan uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op het kinderdagverblijf uitgevoerd wordt door adviezen te geven, gevraagd en ongevraagd. De lokale oudercommissies vergaderen gemiddeld vijf keer per jaar. Als u als ouder/verzorger wil participeren in deze oudercommissie, dan kunt u zich richten tot een van de bestuursleden. De contactgegevens staan vermeld op het besloten gedeelte van NIO en het publicatiebord bij de ingang van elke locatie. Ook kunt u gebruik maken van een mailadres. De mailadressen gaan rechtstreeks naar de OC van elke locatie.

Verantwoordelijkheden 

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Eigen oudercommissie;
Kinderdagverblijf de “Dassenburcht” heeft meerdere locaties. Elke locatie heeft een eigen oudercommissie met onder andere een voorzitter en secretaresse en enkele leden. Tevens heeft elke oudercommissie een eigen reglement. Nieuwe ouders worden bij de aanmelding op de hoogte gebracht middels een brief over de oudercommissie.

Bereikbaar via

De OC kun je als ouder op verschillende manieren benaderen of volgen. De OC heeft een widget in het startscherm van NIO, waarbij nieuws, notulen en de vergaderdata vermeld worden.

Bij de ingang van elke locatie hangt een planbord op elke locatie. Hier laat de OC – ouders zien middels naam, kinderen en een foto. Ook heeft elke OC een mailadres waar ouders de OC rechtstreeks kunnen benaderen.

Adviesrecht

Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht de Dassenburcht te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • de kwaliteit van de opvang (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • regelingen inzake de behandeling van klachten
  • wijzigingen van de uurprijs van kinderopvang

Mailadressen en reglementen

Wij kunnen als houder van het kinderdagverblijf door de oudercommissie gevraagd worden om van bestaande en nieuwe ouders gegevens ter beschikking te stellen. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. U kunt dit aangegeven door een mail te sturen naar de OC van de locatie en daar  de gevraagde gegevens achter te laten.

Met vriendelijke groet,
De oudercommissies van kinderdagverblijf de “Dassenburcht”

Ane, Gramsbergen, Hardenberg, Heemse, Lutten en Bergentheim.

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig