Uk en Puk

Wij werken met de methode “Uk en Puk”.

Binnen de gemeente Hardenberg is gezamenlijk gekozen voor het werken met de methode “Uk en Puk”. De methode sluit goed aan bij de pedagogische visie richting het jonge kind. Spelen staat centraal bij “Uk en Puk” en spelen is ontdekken en ontdekken is leren. Tevens heeft deze methode een doorgaande lijn binnen de dagopvang/peuteropvang, op weg naar de basisschool.

De pedagogisch medewerkers zijn extra geschoold. De pm’ers hebben o.a. de opleiding gevolgd van”Uk en Puk” .

Met “Uk en Puk” wordt spelenderwijs samen met de kinderen aan hun eigen ontwikkeling gewerkt.

Zo worden dagelijks diverse activiteiten gedaan met alle kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en de belevings- en ervaringswereld van de kinderen. Het doel van elke activiteit is om een kind te stimuleren en activieren in zijn of haar ontwikkeling. Voorop staat dat het kind plezier beleeft als het meedoet aan de activiteit.

Binnen de dag-en peuteropvang zijn er tal van activiteiten: knutselen, tekenen, liedjes zingen, verhaaltjes lezen maar ook vrij spelen. We proberen óók te kijken naar de dagelijkse dingen die spelen op het kinderdagverblijf en hier passende activiteiten op aan te bieden. Hierbij kan je denken aan de volgende activiteiten, zoals het tellen van het aantal washandjes en helpen bij het klaarmaken van de tafel.

Op de stamgroep zijn diverse hoeken te vinden met verschillende ontwikkelingsmaterialen, waaronder een keukenhoek, garagehoek, poppenhoek, boekenhoek en een bouwhoek. Hier kunnen de kinderen gedurende de dag vrij spelen.

De methode Uk en Puk heeft 10 verschillende thema’s die aansluiten op de belevingswereld van een kind. Er wordt themagebonden gewerkt waarbij elke 6 weken één thema centraal staat. Daarnaast zijn er thema’s over de seizoenen maar ook thema’s rondom feestdagen. Op de groep van uw kind hangt een woordveld over het thema, met opmerkingen gemaakt door de kinderen die betrekking hebben tot het thema. In de groep is een plek waar diverse materialen, waaronder boeken, speelgoed, foto’s e.d. over het thema bij elkaar staan. Bij elk thema staat één boek centraal.

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig