Wie zijn wij

Kinderdagverblijf de “Dassenburcht” is al 15 jaar een begrip als aanbieder van flexibele kindgerichte kinderopvang.

KDV /BSO de Dassenburcht, gestart in 2008 is een groeiende organisatie in de gemeente Hardenberg. De eerste locatie opende in augustus 2008 de deuren, in de kleine kern van het landelijke Ane, een buurtschap nabij Gramsbergen. Inmiddels is de organisatie doorgegroeid met 6 locaties waaronder Lutten, Bergentheim en Gramsbergen. Ook vind je ons in de wijken Heemse en Baalderveld van de gemeente Hardenberg.

Onze visie op kinderopvang

De Dassenburcht ziet zich als medeopvoeder naast de hoofdopvoeder, de ouders.

Vanuit deze gedachten worden kinderen mede begeleid in het opgroeien. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen in hun individuele ontwikkeling. Acceptatie, veiligheid en vertrouwen zijn basisbegrippen waar het de opvang betreft net als samenwerking met ouders, waardoor de afstemming over de opvoeding van het kind optimaal kan plaatsvinden.

In een organisatie als de Dassenburcht komt men kinderen, ouders en medewerkers uit diverse culturen tegen. Onze samenleving verandert steeds meer in een multiculturele samenleving en de kinderopvang is hier een weerspiegeling van.  Omdat kinderen, ouders en medewerkers uit allerlei culturen zich thuis moeten kunnen voelen, moet eenieder zich (deels) kunnen herkennen in de uitstraling en inrichting van het locatie en in het aanbod van spel- en activiteiten.

De huiselijke sfeer, welke wij creëren in ons kinderdagverblijven en bij de BSO, zorgt ervoor het kind zich bij ons helemaal op zijn/haar gemak moet voelen en zichzelf kan zijn.

Onze missie

Kinderopvang /buitenschoolse opvang de Dassenburcht is een professionele partner, die samen met ouders zoekt naar oplossingen en mogelijkheden biedt voor de zorg en opvoeding aan kinderen. Hierdoor mag en kan een kind in een eigen tempo en op een eigen manier zich ontwikkelen.

 Om deze missie te bewerkstelligen werkt de Dassenburcht aan deze doelstellingen;

– tegemoet komen aan de (basis)behoeften van het kind

– tegemoet komen aan de wensen/ vraag van ouders

– stimuleren van de doorgaande ontwikkeling van het kind

– aanbieden van nieuwe uitdagingen voor het kind

– een goede werkgever te zijn

– financieel gezond zijn om innovatief en ontwikkelingsgericht te kunnen werken

– maximaal bereikbaar zijn

– betaalbaar blijven

– open staan voor en onderzoek verrichten naar de behoeften van de verschillende doelgroepen.

 

 

 

 

 

 

De kernwaarden van onze organisatie zijn het ethisch kompas van onze organisatie. Het geeft aan wat wij als organisatie nastreven. Het geeft een beeld van de identiteit van de Dassenburcht. De kernwaarden geven het fundament weer vanuit waar wij werken, het DNA van ons bedrijf.

De kernwaarden zitten dus in de genen van ons bedrijf en vormen het hart van de organisatie. Alle inspanningen binnen onze organisatie zijn erop gericht om het kind en de ouder maar ook de medewerker zo aangenaam mogelijk te maken.

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig