Gezonde
Kinderopvang

Wij werken samen met Gezonde Kinderopvang.

De gezondheid van jonge kinderen bevorderen heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. (On)gezonde gewoontes en gebruiken worden voor een groot deel bepaald door opvoeding en ervaringen in de kindertijd. Uit onderzoek blijkt dat ongezond gedrag op jonge leeftijd ook op latere leeftijd tot gezondheidsproblemen kan leiden. Bovendien hebben gezonde mensen over het algemeen een betere kwaliteit van leven. Ze kunnen langer en beter participeren in de maatschappij (Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij, 2011). Het aanleren van gezond gedrag kan dan ook het beste zo jong mogelijk beginnen.

“Structurele aandacht op jonge leeftijd vergroot de kans op een gezondere leefstijl en betere gezondheid als kind en volwassene”.

Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang is een kansrijke plek om jonge kinderen vertrouwd te maken met een gezonde leefstijl. Werken aan Gezonde Kinderopvang levert belangrijke voordelen op.

De Dassenburcht kiest ervoor structureel de gezondheid en de gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Onze aanpak is gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling, voeding, bewegen ,dagritme, natuurbeleving en hygiëne .

Middels een coach gezonde kinderopvang zorgen wij voor een gezonde, actieve en veilige omgeving, waar onze pedagogisch medewerkers zelf het gezonde voorbeeld geven. De coach is hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen onze organisatie en schoolt de eigen collega’s structureel in Een Gezonde Start binnen de kinderopvang.

gezonde kinderopvang
Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig