Klachtenregeling

Klachtenregeling.

Iedere kinderopvangorganisatie moet een klachtenregeling hebben, waarin voor ouders en oudercommissies wordt vermeld hoe de organisatie omgaat met klachten van ouders en oudercommissies.  

Bij de start van de opvang ontvangt elke ouder de klachtenregeling op de mail. Daarbij is het voor de ouder mogelijk de regeling hieronder door te nemen. Ook staat de klachtenregeling vermeld in het NIO systeem van elke ouder .

Te allen tijde kan een ouder ook  informatie en advies vragen bij het Klachtenloket Kinderopvang. Ook kan dit loket bemiddelen tussen u en de ouder of oudercommissie. Neemt u voor vragen contact op met de medewerkers van het loket: via de mail , hun website www.klachtenloket-kinderopvang.nl of via de telefoon op: 0900-1877. 

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig