Peuteropvang (PO) met gecertificeerde Uk en Puk PM-er;

Op alle locaties bieden wij de kinderen een peuterprogramma aan, met geschoolde Uk en Puk pedagogisch medewerkers en ook jaren ervaring in het vroegere peuterspeelzaalwerk.

Ons doel is de kinderen extra voor te bereiden op de basisschool om ze zo een goede start te geven. Er is extra aandacht voor de diverse ontwikkelingen van een kind, waaronder de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling de sociaal emtotionele ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De peuters krijgen ontwikkelingsmateriaal aangeboden voor kinderen van 2 tot ongeveer 5 jaar afhankelijk van de ontwikkeling van het individuele kind.

De peuters krijgen meer de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten te spelen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij je kind naar een peuteropvang brengt. Het kan zijn dat je thuis te weinig speelruimte hebt, er geen speelkameraadjes in de buurt wonen of je wilt gewoonweg een paar uurtjes voor jezelf.

Vanaf 2 jaar

Een peuter kan naar een peuteropvang vanaf 2 jaar, de peuteropvang is bedoeld voor kinderen tot hooguit 4 jaar. Elk kind krijgt er de kans om leeftijdgenootjes te ontmoeten. Verder leren kinderen, naast het samen spelen, ook ruzies op te lossen, elkaar te helpen en te troosten.

De peuteropvang is voor alle kinderen ongeacht werkende of niet werkende ouders. Door de harmonisatie van peuterspeelzaal en kinderopvang werd per 1 augustus 2013 de geldstroom veranderd. Twee verdieners vragen toeslag aan voor peuteropvang via de belasting. Gebleken is in deze regio dat het loont om de prijzen te vergelijken.

Wij bieden de peuteropvang aan voor € 7.80 (ex. teruggave belastingtoeslag werkende ouders) .

De eerste keren

Je peuter komt in een groepje terecht van maximaal 16 kinderen. Er zijn dan 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. De eerste keren blijf je wat langer, drink gerust een kopje koffie/thee en neem dan duidelijk afscheid . Soms is het noodzakelijk voor een kind dat je weer wat eerder komt halen. hierdoor weet en begrijpt je kind;" je gaat weg , maar je komt ook weer"

Activiteiten

Wanneer je peuter bij de peuteropvang komt, krijgt het de tijd om vrij te spelen. In een peuteropvang is altijd veel speelgoed aanwezig, zodat elk kind kan doen wat hij zelf wil. Wil je  liever niet zelf spelen, maar een boek lezen of een puzzel maken, dan kunnen de pm-ers de peuter hiermee helpen.
Kinderen kunnen ook zelfstandig of samen met andere kinderen iets ondernemen. In een peuteropvang krijgen kinderen materiaal en activiteiten aangeboden die hun ontwikkeling stimuleren. Zo worden op bepaalde tijdstippen creatieve activiteiten aangeboden, zoals kleuren en plakken. Na het spelen ruimen de kinderen samen met de begeleiding het speelgoed op. Dit alles gebeurd vanuit de methode "Uk en Puk"
Eten en drinken, gebeurt vervolgens in een kring. Na het eten is het tijd om de ochtend af te sluiten met leuke liedjes of buitenspel of een activiteit. Op deze manier bereiden wij de kinderen voor op de basisschool.